Audėjos Emilijos Patiejūnaitės parodos atidarymas

AUDĖJA EMILIJA PATIEJŪNAITĖ

Emilija Patiejūnaitė gimė 1935 metų kovo 14 dieną  Mažviliškės kaime Daugėliškio sen. Ignalinos rajone. Austi pradėjo anksti, mama parodė. Pasakoja, biedna buvau, norėjau kaip žmonės turi. Dvidešimties metų  panoro pati nors rankšluostį padaryt. Kaip įausti raštus, pirmą kartą parodė kaimynė. Dvidešimt penkerių jau audė visam svietui rankšluosčius, kapas, kilimus ir, kaip pati sako, uždarbiavo.

Raštus audėja kūrė pati, keisdavosi su kitomis moterimis. Audžiau visokius – ir aštuonnyčius, ir dvylikanyčius… Garsas apie nagingą patikimą audėją sklido plačiai. Ypač daug darbų Emilija Patiejūnaitė išaudė aplinkinėms bažnyčioms: kunigai prašė nuausti užtiesalus ant altorių, kilimus. Bene daugiausia audinių padovanojo Daugėliškio bažnyčiai.

Menininkė pasakojo, kad siūlus dažydavo pati – taip pat išmoko iš senų audėjų.     Rankšluosčius su įausta Tautiška giesme padovanojo gydytojai ir kunigui.

Audėjos darbai ne kartą dalyvavo tautodailininkų parodose ir yra pelnę nugalėtojų laurus.

Emilija Patiejūnaitė gyvena Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniuose globos namuose.

 

android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android