Finansines ataskaitos

2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2013 metų biudžetinės ataskaitos

2013 metų finansinės ataskaitos VSAKIS

2014 metų biudžetinės ataskaitos

2014 metų finansinės ataskaitos VSAKIS

2015 metų FAR

2015 metų BA

2016 m. pirmo pusmečio FAR

2016 m. pirmo ketvirčio BA

2016 m. pirmo ketvirčio FAR

2016 m. pirmo pusmečio BA

2016m. 3-čio ketvirčio BA

2016m. 3-čio ketvirčio FAR

2016 metų BA

2017 metų finansines ataksaitos

Metinė biudžeto vykdymo ataskaskaita Forma Nr. 1

android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android
android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android