Kalendoriai prieškario Lietuvoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviečiame aplankyti parodą „Kalendoriai prieškario Lietuvoje“, skirtą Lietuvos šimtmečiui, iš bibliofilo, Etnokosmologijos muziejaus įkūrėjo, profesoriaus Liberto Klimkos kolekcijos.

Kalendorius (lotyniškai calendarium – skolų knygelė) – tai laiko skaičiavimo sistema, nustatanti metų rato dienoms išskirtines datas.  Lietuvių kalba kalendorius 1846 m. pradėjo leisti švietėjas Laurynas Ivinskis (1810-1881). Greitai kalendorius kaimo žmogui tapo po maldyno antruoju reikalingiausiu leidiniu. Jame – religinių švenčių seka, naudingi ūkininkavimo patarimai, mugių ir jomarkų nuorodos; pasiskaitymui – istorinių, astronominių ir kitų gamtamokslinių žinių rašiniai bei pirmieji lietuvių rašytojų kūriniai. Spaudos draudimo metais kalendoriai, spausdinami Prūsijoje, pasiekė didžiulių tiražų. Praversdavo kalendorius ir kaip dienoraštis ar užrašų knygelė. Senuose kalendoriuose  pieštuku įrašytos marginalijos kalba apie orus, ūkio darbų terminus, turgaus kainas.

Ypač didelė leidžiamų kalendorių įvairovė buvo Lietuvoje tarpukariu. Tai atspindi labai intensyvų visose sferose modernėjančio krašto visuomeninį ir dvasinį gyvenimą. Tuo metu spausdinti  pasaulietiniai kalendoriai buvo skirti įvairių socialinių sluoksnių bei interesų žmonėms: ūkininkams, darbininkams, tarnautojams, kariškiams, studentams, moksleiviams, skautams, šauliams, tautinėms mažumoms ir t.t. Laikraščiai savo prenumeratorius metų pradžioje pradžiugindavo nemokamu kalendoriumi. Kasdienybę praskaidrindavo humoro kalendoriai. Vienuolijos ir religinės bendrijos taip pat leisdavo savo kalendorius. Atskiri miestai, regionai irgi matydavo reikalą svarbią vietiniams gyventojams informaciją skelbti kalendoriuje. Tad būta netgi  tarmiškai parašytų… Kaip ir dabar, tarpukario kalendorių leidybos išlaidas dažniausiai padengdavo spausdinamos reklamos, tad jų apstu daugelio spaudinių pirmuosiuose bei paskutiniuosiuose lapuose.

Kalendoriai – svarbi mūsų spaudos paveldo dalis. Šie leidiniai reikšmingi tuo, kad juose užfiksuotos visokeriopos to meto aktualijos; praeities tyrinėtojams jie teikia vertingų žinių apie Lietuvos raidą.

 

Prof. Libertas Klimka

 

android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android