Konferencija „Mokslinės, filosofinės, edukacinės ir meninės Žmogaus Kosminiame pasaulyje problemos“

2012 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos etnokosmologijos muziejuje (LEM) organizuojama mokslinė konferencija, pažyminti Muziejų metus ir I. Niutono veikalo „Gamtos filosofijos matematiniai pagrindai“ 325-sias paskelbimo metines.

Muziejaus adresas: Molėtų rajonas, Čiulėnų sen., Kulionių km.; p/d 24, LT-33001; tel. 8 383 45424; el.paštas astro@moletai.omnitel.net.

Konferencijos problematika. Pranešimų temų pasirinkimas laisvas iš pridedamos muziejaus koncepsijos (svetainėje: www.etnokosmomuziejus.lt).

Galimos ir tiksliau sukonkretintos temos:

*Etnokosmologijos muziejaus ekspozicijų metodai ir problemos (ypač pageidautini pranešimai);

*Senosios astronomijos (astroarcheologijos, paleoastronomijos) paminklai Lietuvoje ir Europoje;

*Liaudies astronomijos atspindžiai folklore ir tautosakoje;

*Pasaulio modelis baltų pasaulėžiūroje; jo atspindžiai tautosakoje;

*Tradicinis kalendorius ir jo raida; lietuviškieji kalendoriniai papročiai;

*Žvaigždėto dangaus skliauto lietuviškieji įvardai, jų interpretacija;

*Krikščioniškoji kosmologija ir chronologija;

*Astronomijos istorija Lietuvoje, ryšiai su pasaulio mokslo centrais;

*Lietuvių indėlis į pasaulio astronomijos mokslą ir kosmonautiką.

Konferencijos tikslai – ne muziejuje dirbančių mokslininkų platesni požiūriai į Lietuvos etnokosmologijos muziejaus konceptinių temų aktualumą ir plėtotę. Tai ypač aktualu, nes šiais metais skelbiame konkursą naujai, moderniai ir informatyviai muziejaus ekspozicijai.

Konferencijos organizavimas

*Programinį komitetą sudaro prof., hab. dr. Juozas Algimantas Krikštopaitis; Organizacinį komitetą sudaro LEM tarybos nariai (pirmininkai – LEM direktorius dr. Gunaras Kakaras ir LEU prof. L. Klimka). Konferencijos koordinatorius – Linas Šmigelskas (867461002, linas.smigelskas@gmail.com).

*Užpildytas dalyvio anketas bei trumpas (ne daugiau, kaip puslapio) pranešimų santraukas prašome atsiųsti elektroniniu paštu astro@moletai.omnitel.net iki 2012 m. birželio 30 d. Dalyvio mokesčio nėra. Meniniai darbai (tapyba, skulptūra, poezija ir kt.) pristatoma pilnai iki 2012 m. rugpjūčio 14 d., iš anksto suderinus ekspozicijos technines problemas.

*Pranešimo trukmė – iki 20 min; yra techninės galimybės iliustruoti pranešimą multimedijos priemonėmis. Netelpantys į konferencijos trukmę pranešimai bus skelbiami stendinėje formoje.

*Planuojama pranešimų pagrindu parengtus straipsnius paskelbti tęstinio mokslo leidinio „Etnokosmologija“ eiliniame numeryje. Straipsnio apimtis – iki 1 autorinio lanko su reziumė anglų kalba. Atmintinė straipsnio autoriams bus pateikiama konferencijos dalyvio pakete.

*Konferencijos dalyviai bus supažindinti su visomis muziejaus programomis.

Konferencijos „Mokslinės, filosofinės, edukacinės ir meninės Žmogaus Kosminiame pasaulyje problemos“ dalyvio anketa

Vardas, pavardė

Mokslo vardas, laipsnis

Organizacija, pareigos

Telefonas, el. paštas, adresas

 

 

 

android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android