Prietaisas. Konteinerio augalų auginimui imituoto nesvarumo sąlygomis modelis. 1974 m.

Prietaisas. Konteinerio augalų auginimui imituoto nesvarumo sąlygomis modelis. 1974 m.