Prietaisas. Kosminė centrifuga „Biogravistat“. 1979 m.

Prietaisas. Kosminė centrifuga „Biogravistat“. 1979 m.