Prietaisas. Kosminės centrifugos „Biogravistat“ trečiasis modelis. 1990 m.

Prietaisas. Kosminės centrifugos „Biogravistat“ trečiasis modelis. 1990 m.