Prietaisas. Mikrooranžerija „Fiton - 3“ augalų auginimui mikrogravitacijos sąlygomis. 1982 m.

Prietaisas. Mikrooranžerija „Fiton – 3“ augalų auginimui mikrogravitacijos sąlygomis. 1982 m.