Nuolaidos

Nemokamai muziejų visų ekskursijų metu lanko:

1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai;

2. Lietuvos etnokosmologijos muziejaus tarybos nariai;

3. Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

4. Asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni;

5. Lietuvos muziejų darbuotojai;

6. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai;

7. Kelionių agentūrų vadovai ir ekskursijų organizatoriai;

8. Gidai lydintys organizuotas grupes (ne mažiau 10 asmenų);

9. Vienas vadovas 10 vaikų organizuotai grupei;

10. Vaikų globos namų auklėtiniai (pateikus įstaigos vadovo patvirtintą sąrašą).

*Lengvatos taikomos tik lankytojui pateikus, teisę į lengvatą, patvirtinantį dokumentą (išskyrus Ikimokyklinio amžiaus vaikus).

**Šeimos, besiregistruojančios su mažais Ikimokyklinio amžiaus vaikais, yra atsakingos už savo vaikų elgesį (verkimą, triukšmavimą, lakstymą), kad jie netrugdytų ekskursijų vadovui ir likusiems lankytojams. Tokias šeimas reikia perspėti registruojantis ir perkant bilietus.

Asmenys, kuriems taikoma 50 proc. nuolaida ekskursijų bilietams:

1. LR ir kitų šalių dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, LR konservatorijų mokiniams, LR Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniams;

2.LR aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniams;

3. LR nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;

4. LR ir kitų šalių asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);

5. LR nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;

6. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

7. LR pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.

* Grupės mokestis (1-9 asmenų grupei) yra taikomas tokiu atveju, jei užsiregistruoja grupė lankytojų (10 ir daugiau), tačiau atvyksta mažesnis ( mažiau nei 10) lakytojų skaičius. Grupės mokestis netaikomas, jei muziejus skelbia pavienių lankytojų priėmimo laikus.

** Tokios kainos yra taikomos, jei lankytojų grupėje yra iki 20 asmenų ir jie nepageidauja, kad prie jų grupės būtų prijungiami kiti lankytojai.

 

Daugiau informacijos telefonu: +370-615-20688

android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android
android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android