Palydėjus amžinybėn profesorių Juozą Algimantą Krikštopaitį

Rudeniui besibaigiant klastinga liga nusinešė žymaus mokslo istoriko ir filosofo, publicisto profesoriaus  hab. dr. Juozapo Algimanto  Krikštopaičio  (1931-03-13–2018-11-10) gyvybę. Tai skaudi netektis ne tik Lietuvos mokslo ir kultūros bendruomenei, bet ir Lietuvos etnokosmologijos muziejaus kolektyvui. Nuo pat muziejaus kūrimosi pradžios profesorius palaikė etnokosmologijos idėją, dalyvavo jos koncepcijos formavime, aktyviai veikė muziejaus taryboje. Baltų kultūros bendrybės nuostata J.A. Krikštopaitis grindė savo veiklą mokslo sferose, atstovaudamas Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendriją jungtinėje Baltijos šalių asociacijoje. Beje, tai buvo pirmoji organizacija, dar 1988 m. pareiškusi atsiskyrimą nuo Sovietų imperijos struktūrų. J.A. Krikštopaitis – pirmojo Lietuvos jūrų kapitono ir lietuviškų mokyklų mokytojos sūnus, tad ir gūdžiu sovietmečiu pernelyg neslėpdavo savo patriotinių nuostatų. Tokia laikysena buvo ir drąsi, ir stiprinanti tarp draugų tautinę savimonę, viltis dėl Lietuvos  ateities…

        Visą gyvenimą profesoriaus neapleido stiprus pasaulio pažinimo potraukis, nuo alpinizmo žygių jaunystėje iki vėlesnių kelionių pažintiniais ar moksliniais tikslais. Jo keliauta stebėti Fedčenkos ledyno darinių Pamyre, elnių augintojų nganasanų tautelės gyvensenos Taimyre, šiaurės paukščių „turgų“ Barenco jūros salelėse. Tai atokvėpiui nuo labai intensyvios ir produktyvios mokslo tiriamosios, organizacinės ir edukacinės veiklos Kultūros tyrimų institute bei Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Kauno technologijos universitetuose.  Atgavus nepriklausomybę, profesoriaus maršrutai nusidriekė per visą Žemės rutulį, nešant žinias apie Lietuvą, jos istoriją ir mokslą. J.A. Krikštopaitis savo giliomis įžvalgomis nubrėžė sąsajas tarp tiksliųjų ir gamtos mokslų bei humanitarikos; o jų prasmė ir svarba kaskart vis labiau ryškėja. Net ir sulaukęs garbaus amžiaus, profesorius nedelsiant atsiliepdavo žiniasklaidoje į svarbiausius valstybės politinius bei kultūrinius įvykius; palaikydavo prasmingas visuomenines iniciatyvas; jo išmintingas žodis  neabejotinai turėjo didelės įtakos visuomenės nuostatų formavimuisi.

                                                                                                                       Prof. Libertas Klimka

android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android