Takeliu per Lietuvą

Lietuvos etnokosmologijos muziejuje eksponuojama fotomenininkoPasirinkti failus Jono Danausko paroda „Takeliu per Lietuvą“. Autorius kviečia mielą parodos lankytoją pakeliauti po Lietuvą vingiuotu gyvenimo takeliu: giriom ir laukais, upių slėniais, paslaptingais pelkynais ir paežerėm. Nuo Baltijos pajūrio ligi Dzūkijos pušynėlių ir Aukštaitijos kalvų.J

J. Danauskas sako: „Gimtinė – Pagojo kaimo vienkiemis anuomečio Skaudvilės rajono pakraštyje. Anapus Šešuvės – Raseiniai, kitapus gelžkelio – Jurbarkas. Aplink sodybą dunksoję miškeliai ir netgi didieji medžiai turėjo savo vardus. Didžioji vaikystės romantika buvo Šešuvis: maudynės, meškeriojimai, pakrančių žilvitynai kvepiantys avietėm ir serbentais. Vienintelis langelis į nepažįstamą pasaulį – knyga.

Nuo 1980 m. profesionalus fotografas. Pradžioj dirbau fotografijos meno draugijoje, atgavus Lietuvai nepriklausomybę – laisvas menininkas. Gyvenu nuosavoj sodyboj prie Molėtų. Abu su žmona žemaičiai nuo Nemakščių, vaikai prisistato žemaičiais, gimusiais Aukštaitijoj.

Eksponavau keturias personalines parodas Vilniuje, taip pat Molėtuose, Utenoje, Šiauliuose, Ukmergėje, Mosėdyje, Varšuvoje, Gdanske, Taline, Rygoje, Pekine, Anykščiuose.

Daugiausiai dirbu knygų leidyboje. Iliustravau per šimtą leidinių apie Lietuvą ir jos regionus. Prieš penkiolika metų išleidau pirmus fotoalbumus „Aukštaitijos peizažai“ ir „Žemaitijos peizažai“. Nuo tada sudarinėju knygas pats, išleidau kelias dešimtis fotoalbumų bendradarbiaudamas su rašytojais Selemonu Paltanavičiumi, Valdemaru Kukulu, Mykolu Karčiausku, Vladu Braziūnu, Rimantu Vanagu, Stasiu Jonausku, Leonardu Grudzinsku, Audrone Misiukaite, Petru Panava, žurnaliste Egidija Lekavičiene, geologu prof. Gediminu Motuza ir kt.“

android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android