Ieva Kazlauskaitė 6 m. "Kur žmogus - ten gyvybė"   Jonavos vaikų lopšelis darželis "Lakštingalėlė" Darbo vad. Rita Pudžiuvėlienė

Ieva Kazlauskaitė 6 m. „Kur žmogus – ten gyvybė“ Jonavos vaikų lopšelis darželis „Lakštingalėlė“ Darbo vad. Rita Pudžiuvėlienė