Mikas Vildžiūnas 10 m.  "Kapsulė" Anykščių kūrybos ir dailės mokykla. Mok. Rūta Pelegrimienė

Mikas Vildžiūnas 10 m. „Kapsulė“ Anykščių kūrybos ir dailės mokykla. Mok. Rūta Pelegrimienė