Ugnė Genytė 11 m.  "Knibžda" Anykščių kūrybos ir dailės mokykla. Mok. Arūnas Vilkončius

Ugnė Genytė 11 m. „Knibžda“ Anykščių kūrybos ir dailės mokykla. Mok. Arūnas Vilkončius