Eglė Juodelytė 13 m. "Vaikiškai" Anykščių kūrybos ir dailės mokykla. Mok. tomas Jurkėnas

Eglė Juodelytė 13 m. „Vaikiškai“ Anykščių kūrybos ir dailės mokykla. Mok. tomas Jurkėnas