„Tautiška giesmė“ Lietuvos etnokosmologijos muziejuje

2009 metais pirmą kartą visame pasaulyje „Tautiška giesmė“ buvo sugiedota per Lietuvos vardo tūkstantmečio šventę. Užsimezgusi graži tradicija toliau buvo puoselėjama ir „Tautiška giesmė“ liepos 6-osios vakarą aplink Žemės rutulį keliavo ir šiemet.

Liepos 6-ąją – Valstybės dieną, neseniai įsikūręs Toliejų kaimo liaudiškos muzikos kolektyvas „Susiedai“ rinkosi Lietuvos etnokosmologijos muziejuje, ir 21 valandą, drauge su viso pasaulio lietuviais, sugiedojo „Tautišką giesmę“.

android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android