VIDMANTO STANIULIO KNYGYNO-ANTIKVARIATO DOVANA – 30 BOSTONO ENCIKLOPEDIJOS TOMŲ

Tikriausiai nieko nenustebinsiu pasakydama, kad visuose Lietuvos muziejuose kaupiami ne tik eksponatai. Nė vienas muziejus neapseina be bibliotekos –  visuose sukaupta didesnis ar mažesnis kiekis profesinės literatūros, žinynų, žodynų, enciklopedijų. Lietuvos etnokosmologijos muziejus – ne išimtis. Ir visada labai smagu gauti tai, ko neturi.

Etnokosmologijos muziejaus biblioteką papildė 30 „Lietuvių enciklopedijos“, dar vadinamos „Bostono enciklopedija“, tomų. Tai bibliofilo, knygyno-antikvariato savininko Vidmanto Staniulio dovana muziejui. Kauno Vytauto prospekte savo įkurtame knygyne Vidmantas Staniulis  – tenesupyksta kalbininkai –gaspadoriauja jau daugiau kaip 20 metų. Šio žmogaus rankos vartė daugybę  rečiausių leidinių, kurių didžiuma buvo perleista muziejams, kolekcininkams, bibliotekoms. Antikvariato savininkas ir toliausiuose pasaulio kraštuose stengiasi surasti senuosius su Lietuva susijusius leidinius tam, kad juos išsaugotų ateičiai, išsaugotų Lietuvai. Ponui Vidmantui tariame nuoširdų ačiū ir už tai, kad jis visuomet maloniai padeda muziejininkams, juos konsultuoja.

Dovana Lietuvos etnokosmologijos muziejui – Bostono enciklopedija – tai 37 tomų enciklopedinis leidinys, vienas išsamiausių leidinių, kur gausu informacijos apie Lietuvą, jos istoriją ir žmones.

Bostono enciklopedijos pirmtakė – Lietuviškoji enciklopedija. Iki 1944 m. išleista 10 šios enciklopedijos tomų (iki J raidės). Enciklopedijos leidimą nutraukė Antrasis pasaulinis karas ir SSRS okupacija.

19531966 m. Bostone lietuvių emigrantai „Lietuviškosios enciklopedijos“ pagrindu tęsė pradėtą darbą bei toliau leido „Lietuvių enciklopediją“. „Lietuvių enciklopedijos leidyklos“ direktorius bei savininkas Juozas Kapočius subūrė apie 80 įvairių skyrių redaktorių, bendradarbių, kurie dirbo be atlyginimo, suformavo redakciją bei redakcinę komisiją. Visa enciklopedija išleista už parduodamą tiražą gaunamomis lėšomis. Enciklopedijos leidimą teikdami informaciją, iliustracijas ir kitą medžiagą rėmė daugelis lietuvių išeivijos inteligentų.

Užbaigus pagrindinį darbą 1966 m. pradėta rengti lietuviška enciklopedija anglų kalba „Encyclopedia Lituanica“, kurios 6 tomai apima 3438 puslapius.

Bostono enciklopedija  remiamasi kuriant bei leidžiant kitas lietuviškas enciklopedijas, pavyzdžiui, Visuotinę lietuvių enciklopediją. Lietuvių enciklopedija kaip patikimu šaltiniu remiasi ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto darbuotojai, ruošdami kitus enciklopedinius leidinius lietuvių kalba.

Lietuvos etnokosmologijos muziejaus „Lietuvių enciklopedijai“ trūksta 7 tomų ( 20, 24, 29, 30, 32, 36, 37).  Gal galite padovanoti?

Irma Balčiūnienė

direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja

 

android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android